TEATERFABRIKEN

Teaterfabriken är Kalle Källman & Daniel Scherp, skådespel och musik.

Det visslar en bondtrygg stare, det skymtar en räv
Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till tröst,