Affisch

Teaterfabriken har tryckta

affischer och du som arrangör

beställer önskat antal via


info@teaterfabriken.se
Alternativt hämtar du en pdf för att själv printa.


Kolarhistorier_affisch_ljus.pdf

Kolarhistorier_affisch.pdf


Bilderna kräver färgutskrift