Affisch Kolarhistorier

Teaterfabriken har tryckta

affischer och du som arrangör

beställer önskat antal via


info@teaterfabriken.seAlternativt hämtar du en pdf för att själv printa.


Kolarhistorier_affisch_ljus.pdf

Kolarhistorier_affisch.pdf


Bilderna kräver färgutskrift


Affisch Nils Ferlin & Klarabohemerna

Teaterfabriken har tryckta

affischer och du som arrangör

beställer önskat antal via


info@teaterfabriken.seAlternativt hämtar du en pdf för att själv printa.


Klarabohemerna A3


Bilderna kräver färgutskrift


Flyer Nils Ferlin & Klarabohemerna

Teaterfabriken har flyers, att dela ut som påminnelse och marknadsföring. (Programblad har vi med oss till spelplatsen).

Du som arrangör printar själv eller beställer önskat antal via


info@teaterfabriken.seAlternativt hämtar du en pdf för att själv printa. A4 utskrift som ger två A5 flyers.  


Klarabohemerna flyer A5


Bilderna kräver färgutskrift