Musiker

Kalle Källman

073-664 23 21

kalle.kallman@gmail.com

EPK

Morfars fiol som jag ärvde visade sig vara en tysk 1800-tals fiol. Arne spelade till stumfilm på den lågsargade, tunna och högvälvda skapelse som renoverats ett ansenligt antal gånger. Nu senast har violinateljén i Västerås förbarmat sig över fiolen i en helrenovering. Tack Clase-Göran.