Berättelsen om Klara

årg. 22

no. 35

(placeholder)

Victor Arendorff Död

... men lever i högsta välmåga trots denna, oväntat nog, eget komponerade propå.

Under en period blev Victor hårt skuldsatt och nekad att beställa på krogarna i gamla Klara efter att ha kritat allt för ihärdigt. Victor funderade då över hur han på bästa vis kunde tjäna en slant. Svaret på den funderingen

blev att till tidningen Dagens Nyheter sälja notisen om sin egen bortgång. Dagen efter kunde han till sina sörjande kollegor på Arbetaren sälja nyheten att han trots allt faktiskt var vid livet.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Varor att hämta

Lastemottagre med ångaren ASK, kapten Carlsson, från Amsterdam & Rotterdam, behagade ofördröjligen låta tullbehandla och avhämta sina varor.

Obs.! Ångaren lossar vid stadsgården.

Victor Arendorff, den första bohemen, var liksom flera av Klarabohemerna i kortare eller längre perioder bostadsvill. Sommarnätterna tillbringade Victor gärna i Hagaparken. I intervju med tidningen SE. presenterar Victor sin bostadsadress till Hagaparken, buske no. 5.

Buske no. 5 i Hagaparken

Schablonen för bohemen var en på landsbygd uppvuxen person som av författardrömmar reste till Stockholm för att förverkliga sitt skrivarkall. Inte bara poeter utan också tonsättare och bildkonstnärer var en del av kulturkollektivet Klarabohemerna. Av de, löst räknat, cirka 200 bohemerna gick flertalet till historien utan en publicerad rad. Än mindre lyckades de etablera sig och hade knappt om både husrum och mat, bara en handfull blev kända för omvärlden.

Livet för bohemerna och perioden mellan 1910-1950 kan delas upp i tre epoker med först Victor Arendorff, sedan Nils Ferlin och avslutningsvis Birger Viksten i huvudrollerna. Runt dessa personer bildades en kärna av i kretsen upptagna och aktade diktare. Där fanns också en skara som själva associerade sig med bohemerna, en vad man kan kalla för svans. Till de etablerade diktarna som inte själva var bohemer men umgicks i kretsen hör bl.a. Jan Fridegård, Per Anders Fogelström och Ivar Lo-Johansson.

"Ett gott skratt förlänger käften!"

                                              - O.A.

I ”Balladen om Eken”

skriver Ruben Nilsson om sina goda vänner, Klarabohemerna:

Hej bröder som slåss

med palett och med ord!

Det är tid till att fly

från stafflier och bord.

Se stjärnornas bloss

tittar ned på vår jord

och neondrömmar tänds i Klara.


Hej, du målare! Släng nu

båd´ penslar och skrin.

Och du skrivare! Stäng nu

din resemaskin,

ty nu månde vi gå

för att få en klass II

på ett ölschapp i gamla Klara.


Ja, kanske en sång

kommer till vid hans bord

som kan glädja gott folk

när hans gärning blitt spord.

Kanhända en gång

att hans enkla små ord

ska anammas som äkta vara.


- Man ska sjunga hans visa

på scen och på krog

och publiken skall prisa

"geniet" som dog.

Kanske säger nån sprätt:

"Ja, den där har man ju sett

på ett ölschapp i gamla Klara.

(placeholder)
(placeholder)

Annonser

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

auktion

Möbler av skilda slag, boendelokal, två bilar och fina husgeråd.

Visning äger rum på auktionsstället efter överenskommelse.

Auktionsdirektören

(placeholder)

TEATERFABRIKEN

Teaterfabrikant Hr Karl Källman söker uppdrag att framföra KlaraBohemerna, en kärleksförklaring till poeten. 073-6642321

(placeholder)

Ärade prenumeranter

uppmanas vid eventuella förfrågningar rörande tidningens distribution hänvända sig per telefon:  Namnanrop

”Teaterfabrikens 1:a linje” eller 0736-642 321.

Tidningsredaktionen förbehåller sig möjligheten att vidare utveckla innehåll och information via www.teaterfabriken.se

(placeholder)
(placeholder)

skriver fint om bohemerna