Kolarhistorier är en teaterföreställning med text och musik

baserad på Dan Anderssons bok med samma namn.Vi tränger oss djupt in i de mytomspunna finnskogarna där vidskepelse och trolldom, svält och laglöshet grasserar. Den växande industrialiseringens profitörer tvingar dem som lever i samhällets utkanter att leverera träkol till bruken mot ringa ersättning. De varma, pyrande kolmilorna och de enkla kolvaktarkojorna blir en rik samlingsplats för spännande historier från finnmarken. Tack vare Dan Anderssons vassa penna kan vi ta del av dessa fantastiska historier som rymmer märkliga mänskoöden och hårda levnadsvillkor. Kolarhistorier är producerad av Teaterfabriken.Medverkande: Skådespelare Daniel Scherp, Musiker Kalle Källman

Musik: Kalle Källman, Dan Andersson, Sven Scholander, Gunnar Turesson

Speltid: 90 min, + paus

Spelyta: 4x4 m (flexibelt)

Takhöjd: obetydlig, möjlig att spela såväl inom- som utomhus

El-krav: 230 v.

Ljud: har med eget

Ljus: har med eget vid behov

Bygg/rivtid: 2h / 1h

Bärhjälp: ja gärna

Mörkläggning: -

Pris: 11.800:- (0% moms) tillkommer resor

Eventuell övernattning enligt överenskommelse 

Publikantal: < 150 personer, så länge alla ser och hör kan vi vara fler


Adress: Teaterfabriken, c/o Kalle Källman, Branta Stigen 15, 133 38 Saltsjöbaden              

E-post: info@teaterfabriken.se

Telefon: 070-456 04 49

Kolarhistorier av Dan Andersson

Utställning: när det är aktuellt, Arrangören ansvarar för att utställningen blir hängd och har också ansvar för materialet.


Annons: arrangören står för annonskostnader, pressbilder finns att hämta på hemsidan under Press’