TEATERFABRIKEN

TEATERFABRIKEN

Teaterfabriken är Kalle Källman & Daniel Scherp, musik och skådespel.

Inte ens en grå liten fågel,

som sjunger på grönan kvist.

Det finns på den andra sidan,

och det tycker jag nog blir trist

Ur Goggles av Nils Ferlin

Hej Bröder som slåss med palett

och med ord, det är tid till att fly

från stafflier och bord.

Ruben Nilson