TEATERFABRIKEN

TEATERFABRIKEN

Teaterfabriken är Kalle Källman & Daniel Scherp, musik och skådespel.

Det visslar en bondtrygg stare, det skymtar en räv över mon.

Ur Kolarhistorier av Dan Andersson

Vi ha eld, vi ha kött, vi ha brännvin till tröst, här är helg djupt i skogarnas ro.

Helgdagskväll vid timmerkojan Dan Andersson